+385 52 500 401 - info@villasholiday.com

Opći uvjeti poslovanja

MONDO FERIO d.o.o. turistička agencija, turizam i usluge, iz Novigrada, Ulica rijeke Dragonje 7, OIB: 86304016104 (u daljnjem tekstu: Agencija)

1. UVOD

Agencija je osnovana prema hrvatskom pravu i glavna joj je djelatnost pružanje usluga u turizmu, odnosno posredovanje u prodaju smještajnih kapaciteta.

Agencija osigurava gostu uslugu smještaja prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama www.villasholiday.com, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji.

Agencija svoje usluge pruža u svoje ime, ali za račun iznajmljivača, odnosno djeluje kao posrednik u dogovaranju i realizaciji smještaja između gosta i iznajmljivača.

Pod pojmom gost (gosti), u smislu ovih Općih uvjeta, podrazumijeva se osoba na koju glasi ponuda, odnosno koja je potvrdila rezervaciju  te sve osobe koje s njome borave u smještajnom objektu.

 

2. REZERVACIJE I PLAĆANJE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno na poštansku adresu ili osobno u sjedištu Agencije.

Agencija stavlja na raspolaganje gostu sve relevantne informacije u svezi s uslugom, te mu nudi mogućnost osiguranja za eventualne štete u objektu.

Na svaki upit gosta Agencija šalje ponudu te uplatom akontacije gost potvrđuje rezervaciju.

Prilikom rezervacije gost je obvezan dati podatke koje od njega zahtjeva proces rezervacije.

Za potvrdu rezervacije potrebno je uplatiti akontaciju u visini od 30 % od iznosa cijene, a ostatak cijene gost plaća najkasnije 30 dana prije dolaska.

Potvrdom rezervacije gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete poslovanja te se iste u cijelosti primjenjuju na ugovorni odnos gosta i Agencije.

Plaćanje je moguće izvršiti:

ONLINE PUTEM KREDITNIH KARTICA

Visa, MasterCard, Maestro, JCB, Discover, DinersClub

Sve transakcije i podaci su osigurani i zaštićeni SSL certifikatom preko našeg pružatelja usluge Online plaćanja.

BANKOVNOM DOZNAKOM IZ INOZEMSTVA

Gosti iz inozemstva mogu svoje rezervacije platiti bankovnim transferom na naš devizni račun. Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja snosi gost u cijelosti.

Podaci za plaćanje jesu slijedeći:

MONDO FERIO d.o.o. turistička agencija, turizam i usluge

Novigrad, Ulica rijeke Dragonje 7

OIB: 86304016104

Porezni broj: HR 86304016104

Žiro račun: IBAN HR8424020061100992069

SWIFT/BIC: ESBCHR22

Po primitku Vaše avansne uplate, potvrdu o uplati avansa gost će primiti putem e-maila. Po primitku uplate u cijelosti- potvrdu o uplati, koja služi i kao uputnica-voucher, gost će također primiti putem e-maila.

 

3. TURISTIČKA PRISTOJBA


Prema važećem Zakonu o turističkoj pristojbi Republike Hrvatske, gost plaća turističku pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja, što je uključeno u cijenu smještaja.

 

4. CIJENA SMJEŠTAJNE JEDINICE


Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu smještaja, specificirana je u ponudi. 

Posebne usluge nisu uključene u cijenu smještaja, te ih gost plaća posebno (naknada za kućne ljubice, polog za naknadu štete kada nema police osiguranja, naknada za završno čišćenje). Dodatne usluge gost treba najaviti prilikom rezervacije, u protivnom Agencija ne preuzima odgovornost za izostanak tih usluga.

Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga ili promjene tečaja).

Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije i/ili potvrde rezervacije od strane gosta, agencija obavještava gosta o promjeni cijene.


Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu smještaja navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije.
Ako nakon uplate akontacije dođe do promjena u tečaju ugovorene valute ili do povećanja pristojbi za određene usluge koje utječu na cijenu putovanja, a za koje agencija kod izrade ponude nije mogla znati, agencija sadržava pravo povišenja cijene najkasnije do 30 dana prije konzumiranja smještaja. Gost u tom slučaju ima pravo otkazati rezervaciju ,ako bi povišenje cijene iznosilo više od 10 % u odnosu na cijenu iz potvrde rezervacije uz pravo na povrat do tada uplaćenog iznosa (umanjenog za bankovne troškove), ali bez prava na ikakve druge naknade ili obeštećenja.
Tečaj po kojemu je formirana cijena iskazuje se u potvrdi rezervacije.[1]

 

5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA


Smještajne jedinice su opisane prema službenoj kategorizaciji koju pribavlja i za koju odgovara iznajmljivač.

Informacije koje Agencija daje gostu obvezuju ju isključivo prema opisu i fotografijama koje su objavljene na internetskim stranicama www.villasholiday.com.

 

6. OTKAZ REZERVACIJE

U slučaju da gost otkaže rezervaciju uplaćeni predujam (akontacija) ime potvrde rezervacije u iznosu od 30%  od ukupno ugovorene cijene smještaja, kao i ostali plaćeni iznosi Agenciji, su nepovratni.

Visina storno troškova određena je kako dalje slijedi:

Ukoliko gost otkaže rezervaciju, biti će mu zaračunati sljedeći troškovi otkaza:
– Besplatno otkazivanje unutar 24h od trenutka napravljene rezervacije.
– Otkazivanje rezervacije javljeno 31 ili više dana prije dolaska: naplaćuje se 30% ukupnog iznosa rezervacije
– Otkazivanje rezervacije javljeno najviše 30, a najmanje 1 dan prije dolaska: naplaćuje se 100%ukupnog iznosa rezervacije
– Otkazivanje na dan dolaska ili no show: naplaćuje se 100% ukupnog iznosa rezervacije

Za datum otkaza smatra se datum kada je primljena obavijest o otkazivanju rezervacije. U slučaju nedolaska ili nenajavljenog kasnijeg dolaska, Agencija zadržava ukupan iznos rezervacije.

Gore navedena pravila ne primjenjuju se u slučaju otkaza rezervacije napravljene unutar 21 dana do dana početka korištenja usluge – tzv. last minute rezervacija, u kom slučaju gost nema pravo ni na kakve povrate.

U slučaju otkaza od strane Iznajmljivača bez opravdanog razloga, isti nema pravo ni na kakve naknade od Agencije. Agencija će gostu u tom slučaju sve plaćene naknade, povrh svoje provizije, iskoristiti za osiguranje drugog smještajnog objekta koji gost odabere, uz daljnju odredbu da je Iznajmljivač dužan doplatiti svu razliku u cijeni tog drugog (zamjenskog) smještaja.

Ukoliko do otkaza rezervacije dođe uslijed više sile ili izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, terorističke akcije, elementarne nepogode, razne epidemije i pandemije) Iznajmljivač je dužan agenciji vratiti sva uplaćena sredstva te gost ima pravo na povrat uplaćenih sredstava ili na alternativni smještajni termin u dogovoru sa Iznajmljivačem i Agencijom.

 

 7. OBVEZE GOSTA


Gost je obvezan :
– o dospijeću platiti akontaciju i cijenu smještaja, posjedovati ispravne putne isprave i na vrijeme ih ishodovati, ukoliko je potrebno,
– poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske odnosno države odrednice i države kroz koje se prolazi ili boravi
– prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga treba predočiti dokument o plaćenoj usluzi (uputnicu – voucher agencije)
– gost mora provjeriti da li mu je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza i na vrijeme je ishoditi
– pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri, u slučaju kršenja odredbi kućnog reda

 

8. POSEBNA PRAVILA ZA SMJEŠTAJNE OBJEKTE

Broj gostiju

U svako doba  u smještajnom objektu najviše može biti smješten broj osoba koji je naznačen na potvrdi rezervacije.

Šatori i kamp kućice

Zabranjeno je na ili pored vile postaviti šatore, kamp kućice ili slično.

Kućni ljubimci i alergije

Mogućnost dolaska kućnih ljubimaca te uvjeti pod kojima je njihov eventualni dolazak dopušten naznačen je u opisu smještajnog objekta. Svi ljubimci moraju biti pravodobno cijepljeni protiv bjesnoće i svih drugih bolesti sukladno važećim propisima, o čemu se gosti moraju pravodobno obavijestiti prije rezerviranja smještaja.

 Držanje kućnih ljubimaca u smještajnom objektu na isključivu je odgovornost gosta te je isključena svaka eventualna odgovornost iznajmljivača ili Agencije zbog eventualne bolesti ili ozljede koju ljubimci mogu pretrpjeti tijekom boravka.

Agencija ne preuzima odgovornost za alergijske reakcije gostiju do kojih može doći u smještajnom objektu.

Novosagrađeni objekti

Prilikom rezervacija novosagrađenih vila gost mora biti svjestan mogućnosti da novosagrađeni objekti eventualno nemaju neke karakteristike zbog uvjeta i okolnosti gradnje, odnosno djelovanja atmosferskih prilika (npr. neizrasla trava, drugačije cvijeće, mekana zemlja, i sl.), u odnosu na što Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost.

Buka

Gosti su dužni suzdržati se od toga da bukom i galamom ometaju javni red i mir. Puštanje glazbe iznad rezidualne buke nije dopušteno nakon 22,00 sata.

Bazeni, igrališta, roštilj, infrastruktura

Određeni smještajni objekti imaju bazene ili druge vodene površine, igrališta i prostor za roštiljanje.

Gost prihvaća da je korištenje tih sadržaja na isključivu odgovornost gosta, odnosno osoba koje sa gostom borave u smještajnom objektu. Djeca mlađa od 18 godina moraju biti pod stalnim nadzorom odrasle osobe – nekog od gosta. Svaki otvoreni plamen, odnosno žar gost treba ugasiti tako da ne ostane mogućnost samozapaljenja.

Infrastrukturni sadržaji (poklopci instalacija, razvodne kutije, sustav videonadzora) nisu namijenjeni korištenju.

Kućni red

Svaki smještajni objekt ima svoj kućni red koji je istaknut na vidljivom mjestu. Gost je dužan detaljno proučiti kućni red te se istog pridržavati cijelo vrijeme boravka.

Dolazak i odlazak

Gost je dužan napustiti smještajni objekt do 10:00 sati, a gosti u dolasku mogu početi koristiti Kapacitet od 16:00 sati nadalje. Ukoliko gost napusti Kapacitet nakon 18:00 sati, dužan je platiti Iznajmljivaču cjelokupnu naknadu za smještaj za tekući dan.

Kršenje bilo kojeg od gore navedenih pravila dovoljan je razlog za raskidanje najma sa trenutnim učinkom te se gosti obvezuju u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti smještajni objekt, bez prava gostiju na ikakve naknade ili obeštećenja za neiskorišteni smještaj.

 

9. PRTLJAGA I OSOBNE STVARI

Agencija upućuje goste da prtljagu i osobne stvari čuvaju povećanom pažnjom, a da novac i vrijednosti čuvaju u sefu koji se nalazi u smještajnom objektu. Agencija ne preuzima odgovornost za prtljagu, osobne stvari, novac i vrijednosti koji su uništeni, izgubljeni, oštećeni ili ukradeni u smještajnom objektu te upućuje goste da takve okolnosti bez odlaganja prijave nadležnoj policijskoj postaji ili se za pomoć kod prijave obrate iznajmljivaču.

 

10. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Agencija obavještava da potrošač, odnosno gost ima pravo podnijeti pisani prigovor na usluge koje je pružila agencija putem pošte ili putem elektroničke pošte na slijedeće adrese:

MONDO FERIO d.o.o.

Adresa sjedišta: Ulica rijeke Dragonje 7, 52466 Novigrad

E-mail: info@villasholiday.com 

Agencija će u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od njegova zaprimanja i to onim sredstvom komunikacije kojim je prigovor i odaslan.

 

11. POLITIKA PRIVATNOSTI

Na prikupljanje i obradu osobnih podataka Agencija primjenjuje pravila o privatnosti koja su dostupna ovdje.

 

12. ZAVRŠNE ODREDBENa sve ostale odnose koji ovim Općim uvjetima poslovanja nisu posebno uređeni na odgovarajući se način primjenjuju odgovarajuće odredbe hrvatskog prava. Eventualne sporove koji ne bi bili riješeni mirnim putem, sporazumno, riješiti će stvarno nadležni sud prema sjedištu Agencije.

Agencija pridržava pravo u svako doba izmijeniti i/ili dopuniti ova Opća pravila poslovanja, što će objaviti na svojim internetskim stranicama www.villasholiday.com, a eventualno će o tome dodatno obavijestiti gosta ukoliko procijeni da je to nužno (npr. kod većih ili značajnijih izmjena/dopuna).


[1] Kao referentni tečaj primjenjuj se srednji tečaj Hrvatske Narodne Banke na dan izrade ponude za rezervaciju