+385 52 500 401 - info@villasholiday.com

Pravila privatnosti

MONDO FERIO d.o.o. turistička agencija, turizam i usluge, iz Novigrada, Ulica rijeke Dragonje 7, OIB: 86304016104 (u daljnjem tekstu: Društvo), donio je u studenom 2020. godine, posebice posvećena zaštiti Vaše privatnosti i sigurnost Vaših osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. (dalje: “Opća uredba“) i Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) slijedeći dokument kojim se uređuje prikupljanje, obrada, korištenje Vaših osobnih podataka, odnosno općenito zaštita Vaše privatnosti

UVOD


Ova Pravila namijenjena su ispitanicima kako bi imali točnu i potpunu informaciju o tome koji se njihovi osobni podaci prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju od strane Društva, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati.

Svrha je ovih Pravila dati transparentnu mogućnost pojedincima koji koriste ovaj internetski portal da se upoznaju s pravilima, zaštitnim mjerama, pravima i rizicima u vezi s obradom osobnih podataka.

Ova Pravila vrijede za i primjenjuju se u odnosu na prikupljanje, obradu i zaštitu vaših osobnih podataka te primjenu kolačića (cookies) i drugih sličnih analitičkih alata prilikom posjećivanja, registracije i korištenja internetskih portala www.villasholiday.com sa svim poddomenama, web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju navedenim domenama u vlasništvu Društva prilikom slanja elektroničke pošte koja ima link na ova Pravila privatnosti. U odnosu na specifična pitanja koja ovim Pravilima eventualno nisu uređena na odgovarajući se način primjenjuju Opći uvjeti poslovanja koje možete pronaći ovdje.

OSOBNI PODATAK


Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih se može utvrditi vaš identitet. Pružanjem online usluga, Društvo može prikupljati neke od sljedećih osobnih podataka:
– Ime, prezime, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj, broj osobne iskaznice ili drugog identifikacijskog dokumenta, državljanstvo;
– Podatke o vašem boravku, uključujući i podatke o objektu u kojem ste odsjeli, datum dolaska, datum odlaska, kupljene proizvode ili usluge, informacije o vašim preferencijama kod usluga (tip sobe i sl.);

– Podatke o naručenim uslugama;

– Dodatne informacije o vama koje možemo primiti od trećih strana s kojima poslujemo (npr. agencije, tour-operatori);

PRAVNA OSNOVA ZA PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA


Društvo prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke samo ako je ispunjena jedna od niže navedenih pretpostavki

Imamo vašu privolu. Primjer: primanje newslettera ili marketinških vijesti. Ako želite primati newsletter, na odgovarajućem ćete mjestu kvačicom označiti da to želite primati te ćete upisat adresu elektroničke pošte.

Obrada je nužna za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Primjer: rezervacija smještaja putem Interneta. U tom su nam slučaju Vaši osobni podaci nužni kako bismo ugovorili, odnosno realizirali međusobna prava i obveze.

Obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade. Primjer: prosljeđivanje podataka u sustav eVisitor ili ispunjavanje naloga nadležnog tijela. Ova je okolnost važna obzirom na činjenicu da svaki boravak gosta mora biti prijavljen turističkoj zajednici i policiji prema mjestu boravka, što se vrši putem tog sustava. U drugom primjeru osobni se podaci daju nadležnom tijeku temeljem zakonitog naloga.

Obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane. Primjer: kako bi personalizirali vaše iskustvo i ponudili Vam neke druge usluge ili proizvode koji bi vas mogli zanimati. U ovom slučaju želimo čim više približili Vam našu uslugu, a to ne bi bilo moguće bez da imamo podatak koji se od vas traži, a kojim bolje razumijemo Vaše interese, sklonosti i želje.

OSOBNI PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJUDruštva prikuplja dolje navedene podatke prilikom rezerviranja, odnosno korištenja usluga te prilikom pristupa web stranici www.villasholiday.com:


(I) Prilikom rezervacije smještaja prikupljaju se:
Ime, prezime, adresa prebivališta, broj osobnog identifikacijskog dokumenta, adresa elektroničke pošte, broj telefona, osobni identifikacijski broj.

(II) Pristupanjem internetskoj stranici prikupljaju se:
Podaci o vašim smještajnim interesima;
Informacije o korištenju web stranice;
Informacije o klikovima na naše oglase, uključujući i one objavljene na drugim web stranicama;
Obavijest o tome kako pristupate digitalnim uslugama npr. IP adresa;

(III) Slanjem upita i pružanjem podrške, konzultacija ili odgovora na prigovore, upitnike i istraživanja, prikupljaju se:
Podaci koje nam inače dostavljate prilikom rezervacije ili kupnje usluga, uključujući ime, prezime, adresa elektroničke pošte ili ako se spajate preko društvenih mreža onda ime i korisničko ime i podaci za kontakt. Sadržaj digitalne komunikacije, odabrani linkovi te Vaši komentari i primjedbe.

(IV) Prijavom na newsletter, prikupljaju se:
Adresa elektroničke pošte


KAKO SE KORISTE VAŠI OSOBNI PODACI

U situaciji u kojoj vi dajete Društvu osobne podatke drugih osoba, treba voditi računa o sljedećem:
– Društvo koristi podatke o drugim osobama koje nam dostavite, kao na primjer osobe koje su uključene u rezervaciju smještaja;
– Kada dostavljate podatke o drugim osobama morate biti sigurni da su one pristale na to i da imate ovlaštenje da to napravite u njihovo ime. Gdje god je to moguće, trebate se pobrinuti da i njih upoznate sa obradom osobnih podataka iz ovih Pravila privatnosti.

Za marketinške i promocijske svrhe:
• Kako bi vas što bolje razumjeli kao klijenta i da vam prilagodimo naše usluge i marketinšku komunikaciju, Villas Holiday može kombinirati osobne podatke prikupljene prilikom prodaje usluga sa podacima prikupljenim na našim web stranicama, aplikacijama ili drugim izvorima,
• Da vam pošaljemo obavijesti o novim uslugama, ažuriranjima usluga, događajima i posebnim ponudama za koje smatramo da vas možda zanimaju;
• Da pošaljemo obavijesti o drugim kompanijama i proizvodima za koje mislimo da vas mogu zanimati, ali samo ako ste prethodno pristali na ovakvu komunikaciju,
• Marketinško istraživanje u svrhu unapređenja naših usluga pri čemu uvijek imate mogućnost odbiti sudjelovanje;

Prikupljene osobne podatke Društvo obrađuje u svrhu u koju su isti dani i/ili u svrhu utemeljenu na mjerodavnom propisu ili legitimnom interesu koji proizlazi ili je vezan uz korištenje internetskog portala www.villasholiday.com.

TKO MOŽE VIDJETI VAŠE PODATKEDruštvo ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje vaše osobne podatke trećim stranama.
Društvo može dijeliti podatke s pouzdanim partnerima koji za nas obavljaju određene funkcije kao što je na primjer održavanje IT sustava i aplikacija, marketinške kampanje, obrada plaćanja.
Određene osobne podatke prosljeđujemo nadležnim tijelima temeljem zakonskih obveza kao na primjer prijava gostiju u sustav eVisitor radi plaćanja boravišne pristojbe, popisa gostiju i prijave boravišta stranaca.

U svakom slučaju, kada Društvo treba dijeliti prikupljene osobne podatke tada zahtijevamo da ih se zaštiti i da se ne upotrebljavaju u marketinške svrhe.

KAKO ZAŠTITI VAŠA PRAVA


Vaše je pravo zatražiti kopiju vaših osobnih podataka koje smo prikupili, a podatke koje smo prikupili prilikom rezervacije smještaja možete vidjeti iz same rezervacije. Možete zatražiti kopiju ostalih podataka koje smo od vas prikupili te pri tom navedite sve detalje kako bi nam pomogli da se identificiraju i lociraju vaši osobni podaci. Dostava podataka je besplatna, ali Društvo zadržava mogućnost naplate razumne naknade ako se radi o posebnim zahtjevima, kao na primjer više kopija, poseban format ili slično.  Društvo će Vam dostaviti podatke, u razumnom roku, putem e-pošte na e-adresu navedenu u zahtjevu.

Želimo da svi vaši podaci budu točni i ažurirani, a ako primijetite da neki od podataka koje imamo nisu točni, molimo da nam to javite. Također, podsjećamo da imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka, kao i pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka, odnosno uskratiti Vašu privolu za obradu osobnih podataka. Društvo će ispraviti ili brisati vaše osobne podatke, osim ako ih trebamo zadržati zbog legitimnih pravnih ili poslovnih interesa.

Ako imate primjedbi na obradu, upotrebu ili čuvanje vaših osobnih podataka, slobodno nas kontaktirajte. Ukoliko ne budete zadovoljni našim odgovorom, imate mogućnost obratiti se nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 136, HR 10 000 Zagreb, E: azop@azop.hr.

Svi zahtjevi ili primjedbe u vezi osobnih podataka koje prikuplja Društvo, podnose se u pisanom obliku službeniku za zaštitu osobnih podataka. Zahtjev mora sadržavati adresu e-pošte koju ste dali u vrijeme registracije kao i adresu e-pošte na koju želite zaprimiti odgovor (ako ona nije jednaka adresi e-pošte sa koje ste poslali zahtjev). Adresa službenika za zaštitu osobnih podataka Društva je: info@villasholiday.com. Pridržavamo pravo od Vas zatražiti više informacija radi utvrđivanja Vašeg identiteta, odnosno ovlasti za podnošenje zahtjeva u ime treće osobe.

SIGURNOST VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Naša je osobita misija u potpunosti osigurati zaštitu Vaših osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja, neovisno o mjestu pohrane ili obrade, kao i formatu u kojem se nalaze. Društvo posebnu pažnju posvećuje angažiranju visoko profesionalnih računalnih rješenja i standarda.

Društvo primjenjuje prepoznate standarde informacijske sigurnosti:
– primjenjujemo tehničke i organizacijske mjere zaštite temeljene na analizi rizika,
– nastojimo na što manju mjeru svesti izloženost podataka na svim razinama poslovanja te ispitujemo organizacijske i tehničke mjere zaštite,
– provjeravamo prikupljanje informacija, pohranjivanje i načine obrade,
– gdje je to moguće, podatke štitimo pseudonimiziramo i anonimiziramo,
– ograničavamo pristup osobnim podacima na način da im mogu pristupiti isključivo osobe kojima je to potrebno radi izvršenja profesionalnih zadataka, a koji su dužni poštovati stroge obaveze o povjerljivosti.


Neovisno o gornjim pravilima privatnosti, pozivamo Vas da poduzmete korake kako biste učinili svoje osobne podatke sigurnima (uključujući i svoju zaporku) te da se uvijek odjavite sa internetskog portala nakon uporabe. Ako osobni podaci koje obrađujemo budu preneseni izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora jer je to nužno kako bi se tehnički izvršila usluga koju je zatražio korisnik, onda će Društvo  poduzeti razumne mjere da osobe kojima se podaci dijele, a koji se nalaze izvan EU, poduzmu primjerene mjere zaštite navedenih podataka i da se pruži zaštita sukladno ovim Pravilima privatnosti.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE

Ova web stranica može sadržavati linkove na druge web stranice kojima upravlja drugi subjekt (uključujući Facebook, Google, Instagram, i sl.) koja ima svoja posebna pravila privatnosti pa skrećemo pažnju da se upoznate s njihovim uvjetima korištenja i pravilima privatnosti prije nego im dostavite bilo kakve osobne podatke. Društvo ne preuzima odgovornost za te web stranice ili subjekte koje njima upravljaju, a u odnosu na zaštitu privatnosti.

RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Razdoblje u kojem Društvo a čuva osobne podatke ograničeno je na strogi minimum pa sukladno tome Društvo propisuje rokove čuvanja ili periodičnog preispitivanja određenih osobnih podataka kako se ne bi držali duže nego što je nužno potrebno radi ispunjenja svrhe radi koje su isti prikupljeni.

Nakon proteka roka, Društvo će osobne podatke brisati, a ako su podaci potrebni u svrhu izrade statističkih pokazatelja, analize ili arhiviranja, ili nekog drugog legitimnog interesa, poduzet će se sve mjere kako bi se osobni podaci anonimizirali.

PRIMJENA KOLAČIĆADruštvo koristi kolačiće. Pravila o korištenju i svrsi kolačića možete pronaći ovdje.

IZMJENE PRAVILA PRIVATNOSTI

Ova su Pravila privatnosti usvojena u studenom 2020. godine
Društvo pridržava pravo u svako doba izvršiti promjene, modifikacije i/ili dopune ovih Pravila privatnosti. Sve promjene Pravila objavit ćemo na Internetskom portalu Društva www.villasholiday.com, a eventualno Vas o tome dodatno obavijestiti ukoliko procijenimo da je to nužno (npr. kod većih ili značajnijih izmjena/dopuna).

PROIZVODI KOJE NUDIMO NA STRANICAMA SU SLIJEDEĆI

Smještaj u luksuznim villama I kućama za odmor

Smještaj u drugim vrstama objekta za odmor

Organiziranje dodatnog sadržaja za goste

Cijene su iskazane za svaki objeket posebno I to ispod svakog objekta.

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

Mondo Ferio d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Modno Ferio d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Naše cijene su u različitim valutama dok se sva plaćanja izvršavaju u hrvatskoj valuti. Iznos koji se tereti s Vašeg računa na kreditnoj kartici dobiva se konverzijom cijene u stranoj valuti u hrvatsku valutu (HRK) prema trenutnom deviznom tečaju Hrvatske narodne banke. Pri naplati kreditne kartice, isti iznos se konvertira u Vašu lokalnu valutu prema tečaju grupacije kojoj pripada Vaša banka. Pri tome postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cijene u našoj ponudi ili na web stranici

IZJAVA O ZAŠTITI PRIJENOSA OSOBNIH PODATAKA

WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.

WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

Za izvršenje Ugovora (autorizacije i naplate) potrebni su sljedeći osobni podaci kupca:

· Ime i prezime

· E-mail

· Telefon

· Adresa

· Mjesto

· Poštanski broj

· Država

· Vrsta kartice

· Broj kartice

· Vrijeme trajanja kartice

· CVV kod kartice

WSPay ove osobne podatke ne obrađuje niti koristi osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate.

WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

IZJAVA O KORIŠTENJU WSPAY-A

Mondo Ferio d.o.o. (prodajno mjesto) koristi WSPay za online plaćanja.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.